KL085 Chất trợ nghiền - Grinding aid

Chi tiết sản phầm:

   Thành Phần:

Na2O > 24% SiO2 > 24%

Other agent 10%

Water insoluble < 1%

  Công Dụng:

Electrolytes, grinding aids, duct drainage

Chất điện giải, trợ nghiền, keo rút nước

 

Từ(*)
 
Điện Thoại
Gửi đến
0913 725483
CÔNG TY TNHH HỒNG THU HUYỀN
 
Tiêu đề
 
Nội dung(*)
 
Kiểm tra:
 
 
 

CÔNG TY TNHH HỒNG THU HUYỀN

Địa chỉ : 15/65 Khu Phố 3, Phường Tam Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai
Xưởng: Khu Kinh Tế K860, P. Long Bình, Tp. Biên Hòa, T. Đồng Nai
Điện thoại : (061) 3671 238 - Fax : (061) 3671 239 - Email : hongthuhuyen@gmail.com

© 2008 - 2011. All rights reserved