Screen printing oil (Dầu in lụa)

Chi tiết sản phầm:

TÊN SP

Using Temperature (oC)

CÔNG DỤNG:

 

Printing oil

Dầu in lụa

Kl 006

Kl 008

Kl 009

1050 – 1180

For inner wall and archaized tiles

Dầu in lụa dùng cho gạch trong nhà và gạch giả cổ.

 

Ceramic Roller Printing Oil

Dầu in con lăn

 

KL SO1

KL SO2

KL DA1

 

1050 – 1180

 

Roller Printing Oil make solid powder (color and frit) disperse in the water media and forming a kind of paste

Dầu con lăn In ấn làm cho bột rắn (màu sắc và nguyên liệu để nấu thuỷ tinh) phân tán trong các môi trường nước và hình thành một loại hồ dán

Từ(*)
 
Điện Thoại
Gửi đến
0913 725483
CÔNG TY TNHH HỒNG THU HUYỀN
 
Tiêu đề
 
Nội dung(*)
 
Kiểm tra:
 
 
 

CÔNG TY TNHH HỒNG THU HUYỀN

Địa chỉ : 15/65 Khu Phố 3, Phường Tam Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai
Xưởng: Khu Kinh Tế K860, P. Long Bình, Tp. Biên Hòa, T. Đồng Nai
Điện thoại : (061) 3671 238 - Fax : (061) 3671 239 - Email : hongthuhuyen@gmail.com

© 2008 - 2011. All rights reserved