Liên hệ nhà cung cấp
Người liên hệ
Ông Hà Quang Tuấn
0912235016
Email liên hệ
Chi tiết người liên hệ
Nhựa Hips

Chi tiết sản phầm:

 

Từ(*)
 
Điện Thoại
Gửi đến
Ông Hà Quang Tuấn
Công Ty TNHH H.A
 
Tiêu đề
 
Nội dung(*)
 
Kiểm tra:
 
 
 

Công Ty TNHH H.A

Địa chỉ : 6/9 Hoàng Diệu, Hồng Bàng, Hải Phòng
Điện thoại : ((+84)031) 3515 669 - Fax : ((+84)031) 3569 033 - Email : hacompany72@gmail.com

© 2008 - 2011. All rights reserved