Đổ bê tông dưới nước

Chi tiết sản phầm:

Từ(*)
 
Điện Thoại
Gửi đến

CÔNG TY TNHH LẶN - NẠO VÉT GIANG ĐẠT QUẢNG CHÂU
 
Tiêu đề
 
Nội dung(*)
 
Kiểm tra:
 
 
 

CÔNG TY TNHH LẶN - NẠO VÉT GIANG ĐẠT QUẢNG CHÂU

Địa chỉ : Số 1-3, Tòa Nhà A6, Đường Maogang, Q. Hoàng Phố, Tp. Quảng Châu, Quảng Đông, Trung Quốc
Điện thoại : (+86 20) 8255 8210 - Fax : (+86 20) 3237 2563 - Email : quynhanh7717@gmail.com

© 2008 - 2011. All rights reserved