Bình gas Petrovietnam 45kg

Chi tiết sản phầm:

  

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HUY HOÀNG

Địa chỉ: 5A Hoàng Văn Thụ, Phường An Hội, Quận Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ

Số điện thoại: (0710) 3823456

Số fax: (0710) 3812018

Đường dây nóng : 0917878567

Email: lythuyquyen2001@yahoo.com

Từ(*)
 
Điện Thoại
Gửi đến
Bà Lý Thúy Quyên
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HUY HOÀNG
 
Tiêu đề
 
Nội dung(*)
 
Kiểm tra:
 
 
 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HUY HOÀNG

Địa chỉ : 5A Hoàng Văn Thụ, Phường An Hội, Quận Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ
Điện thoại : (0710) 3823456 -3821372 - 3824509 - 3823903 - 3811836 - Fax : (0710) 3812018 - 6252956 - Email : Yahoo: lythuyquyen2001@yahoo.com / Skype: lythuyquyen2001

© 2008 - 2011. All rights reserved